Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008555

OBCHODNÉ MENO: VBSTech s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 59269/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brnenské námestie 2234/6, Názov obce: Kolárovo, PSČ: 946 03 

IČO: 55 140 912

DEŇ ZÁPISU: 11.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

2. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

4. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

5. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

6. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

7. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

8. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Sťahovacie služby

15. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viktor Balázs, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brnenské námestie 2234/6, Názov obce: Kolárovo, PSČ: 946 03 , Dátum narodenia: 25.05.1993, Deň vzniku funkcie: 11.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viktor Balázs, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brnenské námestie 2234/6, Názov obce: Kolárovo, PSČ: 946 03 , Dátum narodenia: 25.05.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1