Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008554

OBCHODNÉ MENO: Turbo 16 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42156/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diva 168, Názov obce: Šarkan, PSČ: 943 42 

IČO: 50 607 952

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

6. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

9. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Gyula Vajda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mátyás Király utca 4, Názov obce: Zsámbék, PSČ: 2072 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 06.07.1968, Deň vzniku funkcie: 15.02.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná ktorýkoľvek z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: László Hundzsa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lukácsi Máté utca 20, Názov obce: Tokod, PSČ: 2531 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 03.11.1950

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Gyula Vajda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mátyás Király utca 4, Názov obce: Zsámbék, PSČ: 2072 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 06.07.1968

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1