Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008557

OBCHODNÉ MENO: Záložňa Jaroslav Kronka, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19895/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červenej armády 8, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 36 775 509

DEŇ ZÁPISU: 11.05.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. záložne

2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jaroslav Kronka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 45, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 29.04.1969, Deň vzniku funkcie: 11.05.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Krona, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 45, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 29.04.1969

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1