Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008548

OBCHODNÉ MENO: SUNOB Invest, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36892/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 30, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 45 724 521

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. prenájom hnuteľných vecí

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. reklamné a marketingové služby

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. administratívne služby

9. prieskum trhu a verejnej mienky

10. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Michaela Janišová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 30, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 25.06.1996, Deň vzniku funkcie: 15.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Peter Janiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 23, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 07.09.1965, Deň vzniku funkcie: 29.07.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michaela Janišová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 30, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 25.06.1996

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 01.05.2012

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 15.10.2013

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.8.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.04.2012.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1