Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008544

OBCHODNÉ MENO: Seedex s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29665/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová ul. 2934/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 46 309 551

DEŇ ZÁPISU: 17.08.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

6. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

7. uvádzanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh pre skupinu plodín: ovocné dreviny a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia, vinič, sadivo a sadenice zelenín, sadivo zemiakov, množiteľský materiál okrasných drevín, osivo zelenín

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Július Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová ul. 2934/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 15.01.1986, Deň vzniku funkcie: 17.08.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Július Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová ul. 2934/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 15.01.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1