Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008543

OBCHODNÉ MENO: SAVI spol, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50888/N

SÍDLO:  Názov obce: Malý Cetín 142, PSČ: 951 07 

IČO: 53 000 684

DEŇ ZÁPISU: 17.03.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Príprava práce k realizácii stavby

2. Dokončovanie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Prenájom hnuteľných veci

8. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

9. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – plynových

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ivan Hýbela, Bydlisko: Názov obce: Malý Cetín 142, PSČ: 951 07 , Dátum narodenia: 30.06.1995, Deň vzniku funkcie: 17.03.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivan Hýbela, Bydlisko: Názov obce: Malý Cetín 142, PSČ: 951 07 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1