Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008547

OBCHODNÉ MENO: Strieska S&S s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55880/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levická 1288, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 

IČO: 54 209 684

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a tovaru

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

7. Vedenie účtovníctva

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Záložne

10. Faktoring a forfaiting

11. Finančný lízing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Strieška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krištáľová 24, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 20.02.1942, Deň vzniku funkcie: 11.11.2021

Meno a priezvisko: Veronika Striešková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitavce 34, Názov obce: Žitavce, PSČ: 952 01 , Dátum narodenia: 09.04.1986, Deň vzniku funkcie: 11.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: MVDr. Stanislav Strieška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitavce 34, Názov obce: Žitavce, PSČ: 952 01 , Dátum narodenia: 10.05.1969, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok ,,prokurista“ a svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Invest S&S s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levická 1288, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 , IČO 54 171 580

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku rozdelenia zlúčením.

Obchodné meno/názov: DeLUX INVEST, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levická 1288, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 , IČO 36 557 820

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe projektu rozdelenia zo dňa 13.12.2021 formou notárskej zápisnice N 368/2021 NZ 52289/2021 NCRIs 53206/2021 sa zrušuje bez likvidácie spoločnosť DeLUX INVEST, s.r.o. so sídlom Levická 1288, 952 01 Vráble, IČO: 36 557 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č 14512/N a dňom 01.01.2022 dochádza k zániku uvedenej spoločnosti, a zároveň tým istým dňom aj k prechodu jej práv a povinností rozdelením na existujúce nástupnícke spoločnosti a to: ARKÁDIA Invest s.r.o., so sídlom 1. mája 1053/19, 952 01 Vráble, IČO: 54 239 818; ZI INVEST PLUS s.r.o., so sídlom Orechová 1858/8, 952 01 Vráble, IČO: 54 203 864; Strieska S&S, so sídlom Levická 1288, 952 01Vráble, IČO: 54 209 684. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 14512/N sa vymazáva dňom 01.01.2022 obchodná spoločnosť DeLUX INVEST, s.r.o., so sídlom Levická 1288, 952 01 Vráble, IČO: 36 557 820, ktorá bola zrušená bez likvidácie na základe rozdelenia spoločnosti zlúčením.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1