Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008538

OBCHODNÉ MENO: ROBOTEK 2000 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20988/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1409/39, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 43 799 779

DEŇ ZÁPISU: 07.11.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. reklamná a propagačná činnosť

4. prieskum trhu, verejnej mienky a marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti

5. faktoring a forfaiting

6. podnikateľské, ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. čistiace a upratovacie práce

9. prenájom a požičiavanie strojov, prístrojov a zariadení, automobilov a iných dopravných prostriedkov, športových potrieb, potrieb pre domácnosť a tovaru osobnej potreby

10. sprostredkovanie v oblasti dopravy

11. skladovanie a uskladňovanie

12. demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy

13. obkladanie stien suchým spôsobom z hotových umelohmotných a drevených profilov

14. vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním

15. maliarske a natieračské práce

16. kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením

17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Albert Zoltán Lévai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1409/39, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 30.01.1984, Deň vzniku funkcie: 07.07.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Albert Zoltán Lévai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1409/39, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 30.01.1984

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1