Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008522

OBCHODNÉ MENO: NZZ - RELAX, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11154/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letomostie 2, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

IČO: 36 529 222

DEŇ ZÁPISU: 28.09.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dionýz Csákvári, Bydlisko: Názov obce: Zemné 93, PSČ: 941 22 , Dátum narodenia: 12.07.1956, Deň vzniku funkcie: 07.08.1998

Meno a priezvisko: Mgr. Enikő Molnárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemné 93, Názov obce: Zemné, PSČ: 941 22 , Dátum narodenia: 07.10.1982, Deň vzniku funkcie: 01.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dionýz Csákvári, Bydlisko: Názov obce: Zemné 93, PSČ: 941 22 , Dátum narodenia: 12.07.1956

Výška vkladu: 3 336,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 336,000000 EUR

Meno a priezvisko: Dana Csákváriová, Bydlisko: Názov obce: Zemné 93, PSČ: 941 22 , Dátum narodenia: 17.05.1960

Výška vkladu: 3 336,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 336,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 672,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 672,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou z luvou zo dňa 07.08.1998 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 05.11.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1