Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008529

OBCHODNÉ MENO: PK NAVIS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27015/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajčská 287/24, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 

IČO: 45 604 932

DEŇ ZÁPISU: 03.07.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. organizovanie kurzov, školení a seminárov

5. reklamné a marketingové služby

6. administratívne služby

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. sprostredkovanie cestnej dopravy, predaja leteckých prepravných služieb

10. fotografické služby

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - správa bytového a nebytového fondu

12. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

13. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

14. poskytovanie služieb vedenia cudzieho motorového vozidla

15. prevádzka malých plavidiel

16. úprava textilu

17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. údržba a oprava mechanických častí počítačov

19. verejná vodná doprava vykonávaná na vodných cestách SR a medzinárodných v rozsahu: nákladná doprava vnútroštátna a medzinárodná

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Milan Kurucz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajčská 287/24, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 , Dátum narodenia: 06.03.1983, Deň vzniku funkcie: 03.07.2010

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Kuruczová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajčská 287/24, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 , Dátum narodenia: 01.06.1983, Deň vzniku funkcie: 12.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje sa konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Milan Kurucz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajčská 287/24, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 , Dátum narodenia: 06.03.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1