Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008531

OBCHODNÉ MENO: Prisoftinno technologies s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42252/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gombaiho 6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 50 514 415

DEŇ ZÁPISU: 23.09.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. administratívne služby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. vedenie účtovníctva

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. prípravné práce k realizácii stavby

10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: János Lakatos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rózsadomb út 52, Názov obce: Encs, PSČ: 3860 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 09.10.1989, Deň vzniku funkcie: 21.10.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: János Lakatos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rózsadomb út 52, Názov obce: Encs, PSČ: 3860 , Štát: Maďarsko 

Výška vkladu: 2 450,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR

Meno a priezvisko: Nándor Szelácsik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kossuth út 93, Názov obce: Encs, PSČ: 3860 , Štát: Maďarsko 

Výška vkladu: 1 800,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 800,000000 EUR

Meno a priezvisko: János Zsibai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arany János út 1, Názov obce: Encs, PSČ: 3860 , Štát: Maďarsko 

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 22.10.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 15.12.2021 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 29CbR/163/2021.

2. Oprava: Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 17.04.2022 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 29CbR/163/2021.

3. Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 29CbR/163/2021-25 z 20. septembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22. októbra 2022, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti Prisoftinno technologies s.r.o., so sídlom Komárno, Gombaiho 6, IČO: 50 514 415.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1