Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008517

OBCHODNÉ MENO: MKT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38057/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovce 236, Názov obce: Lovce, PSČ: 951 92 

IČO: 47 951 788

DEŇ ZÁPISU: 19.11.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Administratívne služby

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Prevádzkovateľ nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 6

12. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Milan Kukučka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovce 236, Názov obce: Lovce, PSČ: 951 92 , Dátum narodenia: 10.02.1965, Deň vzniku funkcie: 19.11.2014

Meno a priezvisko: Elena Kukučková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovce 236, Názov obce: Lovce, PSČ: 951 92 , Dátum narodenia: 03.02.1971, Deň vzniku funkcie: 19.11.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Kukučka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovce 236, Názov obce: Lovce, PSČ: 951 92 , Dátum narodenia: 10.02.1965

Výška vkladu: 17 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 17 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Elena Kukučková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovce 236, Názov obce: Lovce, PSČ: 951 92 , Dátum narodenia: 03.02.1971

Výška vkladu: 17 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 17 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  34 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  34 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1