Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008513

OBCHODNÉ MENO: MAP SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45453/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 74, Názov obce: Beladice, PSČ: 951 75 

IČO: 51 646 471

DEŇ ZÁPISU: 12.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

2. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

8. Administratívne služby

9. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Pupák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1660/111A, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , Dátum narodenia: 11.08.1969, Deň vzniku funkcie: 12.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Pupák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1660/111A, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , Dátum narodenia: 11.08.1969

Výška vkladu: 5 100,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 100,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 100,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 100,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1