Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008520

OBCHODNÉ MENO: NabCo Interiors s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20258/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 300/19 , Názov obce: Krnča, PSČ: 956 19 

IČO: 36 803 260

DEŇ ZÁPISU: 12.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

5. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti

6. vedenie účtovníctva

7. administratívne práce

8. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov

9. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. prenájom garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

11. obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností

12. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

13. prenájom motorových vozidiel

14. prieskum trhu a verejnej mienky

15. grafické práce na počítači

16. poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

17. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby

18. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

19. reklamná a propagačná činnosť

20. zariaďovanie interiérov bez stavebného zásahu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kačina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 300/19, Názov obce: Krnča, PSČ: 956 19 , Dátum narodenia: 12.12.1967, Deň vzniku funkcie: 12.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kačina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 300/19, Názov obce: Krnča, PSČ: 956 19 , Dátum narodenia: 12.12.1967

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1