Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008521

OBCHODNÉ MENO: Nanogate Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 792/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 502, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 

IČO: 31 430 864

DEŇ ZÁPISU: 15.03.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov

2. - výroba tovaru z plastov

3. - výroba elektrických strojov a prístrojov

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Igor Mlynarčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Lúky 1117/31, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 , Dátum narodenia: 30.04.1981, Deň vzniku funkcie: 01.01.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Silný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Curie Sklodowskej 1546/3, Názov obce: Bratislava - Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 19.12.1971, Deň vzniku funkcie: 31.07.2012

Meno a priezvisko: Ing. Jana Bogyóová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1884/31, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 , Dátum narodenia: 30.10.1974, Deň vzniku funkcie: 18.09.2019

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú dvaja prokuristi spoločne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu podnikateľa pripojí dodatok označujúci prokúru ( "ppa", "per procuram", "prokurista")

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: WEIDPLAS GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Joweid Zentrum 19, Názov obce: Rüti, PSČ: CHE-8630 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Iné identifikačné číslo: CHE-105.528.467

Výška vkladu: 4 130 366,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 130 366,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Techniplas Holdings 2 S.à r.l., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue de la Gare 8-10, Názov obce: Luxemburg, PSČ: LUX-1610 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B185959

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 131 116,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 131 116,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.2.1993 v súlade s ust. §§ 56-75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2205

2. Spoločenská zmluva uzavretá medzi spoločníkmi dňa 1.2.1994 v súlade s ust. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2205

3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.6.1997 (zmena konateľa).

4. Dodatok č. 1 zo dňa 2.9.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.

5. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.1.2000. Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 18.9.2000.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti dňa 24.10.2001.

7. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 21.8.2002 (not. záp. č. NZ 345/2002).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1