Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008518

OBCHODNÉ MENO: MOZAIKA spol. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1868/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Kossutha 4229/1, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 31 433 111

DEŇ ZÁPISU: 23.03.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchodná činnosť a maloobchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti,

2. - sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov,

3. prenájom nehnuteľností bez poskytovania doplnkových služieb

4. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, automobilov a iných dopravných prostriedkov

5. poskytovanie služieb stavebnými mechanizmami

6. prevádzkovanie záložne

7. demontáž rozvodov a armatúr

8. kladenie potrubí mechanizmami

9. búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy

10. lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia

11. predaj nápojov na priamu konzumáciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Erika Szabóová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstinová 4, Názov obce: Komárno, Dátum narodenia: 21.10.1958

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Erika Szabóová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstinová 4, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 21.10.1958

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.12.1992 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 5175

2. Dodatok zo dňa 21. 7. 1993 k spoločenskej zmluve zo dňa 23. 12. 1992. Stary spis: S.r.o. 5175

3. Dodatkom č. 2 bola spoločenská zmluva dňa 22.7.1998 daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1