Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008508

OBCHODNÉ MENO: Krošlák, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 499/N

SÍDLO:  Názov obce: Nitrianska Blatnica 5, PSČ: 956 05 

IČO: 31 435 939

DEŇ ZÁPISU: 12.05.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom hnuteľných vecí

2. - Zámočníctvo

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. - Kovoobrábanie

5. - Výroba tovaru z plastov

6. Administratívne služby

7. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov

8. - Veľkoobchod s potravinami, priem. a spotrebným tovarom

9. - Sprostredkovanie obchodu s potravinami, priem. a sport.tov.

10. - Čalunícka výroba

11. - Výroba nábytku

12. - Kreslenie technickej dokumentácie

13. - Cestná nákladná doprava

14. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

16. - sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

17. kúpa a predaj nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. František Krošlák, Bydlisko: Názov obce: Vozokany 165, PSČ: 956 05 , Dátum narodenia: 07.01.1957, Deň vzniku funkcie: 12.05.1993

Meno a priezvisko: Eva Krošláková, Bydlisko: Názov obce: Vozokany 165, PSČ: 956 05 , Dátum narodenia: 07.12.1957, Deň vzniku funkcie: 20.04.2007

Meno a priezvisko: Samuel Krošlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 1049/7, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 06.10.1984, Deň vzniku funkcie: 30.10.2013

Meno a priezvisko: Ing. Eva Krošláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 4995/11, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 10.07.1981, Deň vzniku funkcie: 01.05.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Eva Krošláková, Bydlisko: Názov obce: Vozokany 165, PSČ: 956 05 , Dátum narodenia: 07.12.1957

Výška vkladu:  807,000000 EUR, Rozsah splatenia:  807,000000 EUR

Meno a priezvisko: Samuel Krošlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 1049/7, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 06.10.1984

Výška vkladu: 2 823,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 823,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Eva Krošláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 4995/11, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 10.07.1981

Výška vkladu: 2 823,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 823,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. František Krošlák, Bydlisko: Názov obce: Vozokany 165, PSČ: 956 05 , Dátum narodenia: 07.01.1957

Výška vkladu: 1 614,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 614,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 067,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 067,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.02.1993 podľa ust. §§ 56-75 a §§ 105-153 zak.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 1387

2. Dodatok č. 1 zo dňa 1.7.1994 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1387

3. Zmluva o prevode obchodného podielu uzatv. podľa ust. § 115 odst.1 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. podpísaná dňa 12.12.1995. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.12.1995. Stary spis: S.r.o. 1387

4. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 28.05.1996. Stary spis: S.r.o. 1387

5. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 22.06.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z.. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z Krošlák COMPANY s.r.o. na Krošlák, s.r.o..

6. Dodatok zo dňa 13.7.1999 k spoločenskej zmluve.

7. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 30.10.2002. Dodatok zo dňa 12.11.2002 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1