Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008510

OBCHODNÉ MENO: LEVEX s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13613/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 29, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 36 550 574

DEŇ ZÁPISU: 03.12.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti

2. veľkoobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti

4. Služby požičovní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Valerian Búrik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. M. R. Štefánika 3501/29, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 22.09.1952, Deň vzniku funkcie: 03.12.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Valerian Búrik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 29, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 22.09.1952

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou dňa 16.10.2002 (not. záp. č. N 225/2002, NZ 219/2002) podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1