Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008507

OBCHODNÉ MENO: KRI-GAL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18328/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Iža 45, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 36 617 067

DEŇ ZÁPISU: 04.07.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba píliarska - prevádzkovanie gatra

2. maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

3. veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

4. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

5. kovoobrábanie

6. mechanická úprava kovov a plechov

7. apretácia výrobkov-pílením a brúsením

8. zámočníctvo

9. vykonávanie zváracích prác

10. upratovacie a čistiace práce

11. povrchová ochrana výrobkov lakmi, tmeľmi a nátermi

12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. prípravné práce k realizácii stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Gál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Iža 45, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 03.01.1970, Deň vzniku funkcie: 04.07.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Gál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Iža 45, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 03.01.1970

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1