Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008509

OBCHODNÉ MENO: Lamikra TO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39936/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopravná 2, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 50 041 169

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vypracovanie dokumentácie a projektu stavieb a zmien týchto stavieb

2. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Reklamné a marketingové služby

10. Administratívne služby

11. Vedenie účtovníctva

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

14. Počítačové služby

15. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

16. Dizajnérske činnosti

17. Fotografické služby

18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

19. Prieskum trhu a verejnej mienky

20. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

21. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

22. Prenájom hnuteľných vecí

23. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

24. Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Gabriela Královičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornádska 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 21.03.1974, Deň vzniku funkcie: 01.01.2016

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Královič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornádska 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 15.03.1980, Deň vzniku funkcie: 01.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Gabriela Královičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornádska 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 21.03.1974

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Královič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornádska 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 15.03.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1