Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008500

OBCHODNÉ MENO: KAJUKA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54831/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): G. Czuczora 4, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 

IČO: 53 582 403

DEŇ ZÁPISU: 02.07.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

2. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Finančný lízing

13. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

14. Faktoring a forfaiting

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

17. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

18. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

19. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Čistiace a upratovacie služby

22. Administratívne služby

23. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. Prenájom nehnuteľnosti

26. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

27. Prevádzkovanie úschovní

28. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

29. Prevádzkovanie výdajne stravy

30. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

31. Služby požičovní

32. Čistiace a upratovacie služby

33. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

34. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Julínek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 1A, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 10.10.1975, Deň vzniku funkcie: 02.07.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svornosti 54, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 03.05.1983, Deň vzniku funkcie: 29.12.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Matunáka 11, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 10.09.1978, Deň vzniku funkcie: 29.12.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Julínek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 1A, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 10.10.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svornosti 54, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 03.05.1983

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Matunáka 11, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 10.09.1978

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1