Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008495

OBCHODNÉ MENO: IER Levice s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46021/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Ľ. Štúra 486/43, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 51 798 727

DEŇ ZÁPISU: 27.06.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kozmetické služby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

12. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Alica Štefková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Ľ. Štúra 486/43, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 04.08.1975, Deň vzniku funkcie: 27.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Alica Štefková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Ľ. Štúra 486/43, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 04.08.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1