Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008498

OBCHODNÉ MENO: JULINEK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31209/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): G. Czuczora 4, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 

IČO: 46 590 650

DEŇ ZÁPISU: 23.03.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Prieskum trhu a verejnej mienky

4. Reklamné a marketingové služby

5. Administratívne služby

6. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

7. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

15. Prevádzkovanie úschovní

16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

17. Prevádzkovanie výdajne stravy

18. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. Finančný lízing

20. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

22. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

23. Služby požičovní

24. Prenájom hnuteľných vecí

25. Čistiace a upratovacie služby

26. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

27. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

28. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

29. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

30. Prenájom nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Julínek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 1A, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 10.10.1975, Deň vzniku funkcie: 26.02.2020

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svornosti 54, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 03.05.1983, Deň vzniku funkcie: 29.12.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Matunáka 11, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 10.09.1978, Deň vzniku funkcie: 29.12.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Julínek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 1A, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 10.10.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svornosti 54, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 03.05.1983

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Matunáka 11, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 10.09.1978

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1