Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008499

OBCHODNÉ MENO: K.G.K. Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19829/N

SÍDLO:  Názov obce: Lovce 225, PSČ: 951 92 

IČO: 36 769 622

DEŇ ZÁPISU: 27.04.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poľnohospodárska a lesnícka výroba

2. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností

5. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

6. podnikateľské poradenstvo v oblasti služieb v rámci lesníctva

7. prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Kukučka, Bydlisko: Názov obce: Lovce 225, PSČ: 951 92 , Dátum narodenia: 12.10.1965, Deň vzniku funkcie: 27.04.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Kukučka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovce 225, Názov obce: Lovce, PSČ: 951 92 , Dátum narodenia: 12.10.1965

Výška vkladu: 4 800,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 800,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Gaži, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovce 90, Názov obce: Lovce, PSČ: 951 92 , Dátum narodenia: 01.12.1976

Výška vkladu: 2 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 400,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 200,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1