Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008501

OBCHODNÉ MENO: KARO Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25753/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 294, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 

IČO: 45 315 612

DEŇ ZÁPISU: 21.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. prevádzkovanie strážnej služby podľa §3 písm. a) až i) zák. č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších právnych predpisov

6. Odborná príprava a poradenstvo podľa §5 písm. a) až f) zák. č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších právnych predpisov

7. služby požičovní

8. poskytovanie služieb informátora

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Karol Smatana ml., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod kaštieľom 344/61, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 22.09.1986, Deň vzniku funkcie: 21.12.2009

Meno a priezvisko: Karol Smatana st., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ješkova Ves 253, Názov obce: Ješkova Ves, PSČ: 958 45 , Dátum narodenia: 18.05.1960, Deň vzniku funkcie: 14.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme konateľ pripojí k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Karol Smatana st., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ješkova Ves 253, Názov obce: Ješkova Ves, PSČ: 958 45 , Dátum narodenia: 18.05.1960

Výška vkladu: 3 060,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 060,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Karol Smatana ml., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod kaštieľom 344/61, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 22.09.1986

Výška vkladu: 2 940,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 940,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1