Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008493

OBCHODNÉ MENO: HE-GI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15013/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Stráž, Kostolná 265/12, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 04 

IČO: 36 562 319

DEŇ ZÁPISU: 23.07.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - maloobchod a veľkoobchod

2. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

3. Viazanie kytíc a vencov

4. Pohrebná služba, vrátane prepravy zosnulých

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viviána Hengeričová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Stráž, Kostolná 265/12, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 04 , Dátum narodenia: 01.12.1991, Deň vzniku funkcie: 18.11.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viviána Hengeričová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Stráž,Kostolná 265/12, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 04 , Dátum narodenia: 01.12.1991

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1