Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008484

OBCHODNÉ MENO: ELSO-b, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12874/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. J. Budayho 3B, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 

IČO: 36 544 299

DEŇ ZÁPISU: 25.10.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

4. predaj motorových vozidiel a doplnkov

5. umývanie motorových vozidiel

6. oprava motorových vozidiel

7. vedenie účtovníctva

8. montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia a elektroinštalačného materiálu

9. elektroinštalácie

10. kancelárske a sekretárske služby

11. upratovacie a čistiace práce

12. prekladateľské a tlmočnícke služby

13. činnosť spravodajských tlačových kancelárií

14. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb

15. výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky

16. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a zariadení

17. činnosti v oblasti nehnuteľností-kúpa, predaj, sprostredkovanie

18. poradenská činnosť v oblasti marketingu /propagácia/ a manažmentu /riadenie firmy/

19. nákup a predaj obuvi a kožiarskych výrobkov

20. prípravné práce pre stavbu

21. výskum trhu a verejnej mienky

22. propagačná činnosť

23. výskum a vývoj v oblasti elektro

24. pohostinská činnosť

25. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Cebo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. J. Budayho 3B, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 , Dátum narodenia: 29.06.1981, Deň vzniku funkcie: 27.12.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Cebo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. J. Budayho 3B, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 , Dátum narodenia: 29.06.1981

Výška vkladu: 11 066,000000 EUR, Rozsah splatenia: 11 066,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 066,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 066,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.07.2001 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok č. 1 spoločenskej zmluvy schválený na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 27.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1