Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008487

OBCHODNÉ MENO: Euro - Agro, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11998/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 3, Názov obce: Komárno - Nová Stráž, PSČ: 945 01 

IČO: 36 536 954

DEŇ ZÁPISU: 22.06.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

2. - maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

3. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

4. výroba a predaj hroznového vína

5. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

6. poskytovanie služieb rýchleho občertvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

7. spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny

8. výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zuzana Bottová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 669/3, Názov obce: Komárno - Nová Stráž, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 11.11.1968, Deň vzniku funkcie: 22.06.2000

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne a v plnom rozsahu, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zuzana Bottová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 669/3, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 11.11.1968

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 26.4.2000 podľa §§ 56-75 a §§ 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 15.11.2000. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Komárno, Dunajské nábrežie 12 na Komárno-Nová Stráž, Obchodná 3.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1