Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008485

OBCHODNÉ MENO: EMAJO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28031/N

SÍDLO:  Názov obce: Semerovo 288, PSČ: 941 32 

IČO: 45 965 269

DEŇ ZÁPISU: 17.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. spracovanie prírodného medu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

7. administratívne služby

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Čelková, Bydlisko: Názov obce: Semerovo 288, PSČ: 941 32 , Dátum narodenia: 13.02.1982, Deň vzniku funkcie: 30.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Čelková, Bydlisko: Názov obce: Semerovo 288, PSČ: 941 32 , Dátum narodenia: 13.02.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1