Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008491

OBCHODNÉ MENO: GEOMEISTER s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27585/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozmarínova 1237/20A, Názov obce: Svätý Peter, PSČ: 946 57 

IČO: 45 870 608

DEŇ ZÁPISU: 08.10.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

8. výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. prenájom hnuteľných vecí

11. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

12. služby súvisiace so skrášľovaním tela

13. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

14. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

15. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

16. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

17. výroba a hutnícke spracovanie kovov

18. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

19. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

20. vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

21. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

22. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

23. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

24. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

25. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Henriette Šomogyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 592/17, Názov obce: Svätý Peter, PSČ: 946 57 , Dátum narodenia: 23.11.1994, Deň vzniku funkcie: 24.05.2018

Meno a priezvisko: Terézia Lengyelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozmarínova 1237/20A, Názov obce: Svätý Peter, PSČ: 946 57 , Dátum narodenia: 22.01.1959, Deň vzniku funkcie: 03.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Terézia Lengyelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozmarínova 1237/20A, Názov obce: Svätý Peter, PSČ: 946 57 , Dátum narodenia: 22.01.1959

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Henriette Šomogyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 592/17, Názov obce: Svätý Peter, PSČ: 946 57 , Dátum narodenia: 23.11.1994

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  18 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  18 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1