Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008473

OBCHODNÉ MENO: Denhaag, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44662/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova ul. 2, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 51 250 721

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Ján Kuriačka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 46, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 16.06.1961, Deň vzniku funkcie: 01.01.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Ján Kuriačka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 46, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 16.06.1961

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1