Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008476

OBCHODNÉ MENO: DUSAP, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11451/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 746/6B, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 

IČO: 36 531 995

DEŇ ZÁPISU: 19.05.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

3. - sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

4. pohostinská činnosť

5. predaj nápojov na priamu konzumáciu

6. prenájom nebytových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefan Ďurfina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 746/6B, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 , Dátum narodenia: 31.12.1968, Deň vzniku funkcie: 19.05.1999

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Ďurfina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 746/6B, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 , Dátum narodenia: 31.12.1968

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice dňa 6.5.1999 podľa §§ 56-75 a 105-153 zák. č. 513/1991 Zb.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 23.05.2002. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Petzwalova 16 na Nitra, Na Priehon 252/5.

3. Dodatok č. 2 zo dňa 15.4.2003 k zakladateľskej listine (notárska zápisnica č. N 64/2003, NZ 28153/2003). Úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 15.4.2003 (notárska zápisnica č. N 65/2003, NZ 28155/2003).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1