Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008475

OBCHODNÉ MENO: Dunajská naftárska spoločnosť, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14987/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Thalyho 6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 36 562 092

DEŇ ZÁPISU: 17.07.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti najmä s pohonnými hmotami (tekutými, kvapalnými, plynnými, uhľovodíkovými), motorovými olejmi, mazadlami

2. skladovanie pohonných hmôt

3. prevádzkovanie colného skladu, konzultačno-poradenská činnosť pri vybavovaní colných záležitostí

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, najmä sprostredkovanie veľkoobchodnej činnosti s ropnými produktmi

5. prevádzkovanie čerpacích staníc pohonných hmôt

6. reklamná a propagačná činnosť, marketing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Zoltán Sebők, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Thalyho 6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 04.02.1946, Deň vzniku funkcie: 17.07.2004

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Kašaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Valchovnícka 22, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 31.08.1957, Deň vzniku funkcie: 17.07.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Zoltán Sebők, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Thalyho 6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 04.02.1946

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Kašaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Valchovnícka 22, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1