Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008478

OBCHODNÉ MENO: ECONOMY HP SERVIS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18512/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Šoltésovej 10, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 36 665 029

DEŇ ZÁPISU: 16.08.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností

2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

3. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

5. prieskum trhu

6. vedenie účtovníctva

7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

8. činnosť účtovných poradcov

9. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie údajov

10. administratívne práce

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

12. činnosti vzťahujúce sa k počítaču

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Helena Petrániová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakovo 452, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 19.07.1956, Deň vzniku funkcie: 16.08.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne vo všetkých veciach.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Helena Petrániová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakovo 452, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 19.07.1956

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1