Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008468

OBCHODNÉ MENO: C.S.T. consulting, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25794/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. J. Budayho 3B, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 

IČO: 45 349 991

DEŇ ZÁPISU: 29.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. príprava a vypracovanie technických návrhov

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Katarína Cebová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. J. Budayho 753/3B, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 , Dátum narodenia: 07.12.1981, Deň vzniku funkcie: 07.04.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je oprávnený konať samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Katarína Cebová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. J. Budayho 753/3B, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 , Dátum narodenia: 07.12.1981

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1