Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008464

OBCHODNÉ MENO: BIONATUR MP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20223/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Budovateľská 1417/40, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 36 800 899

DEŇ ZÁPISU: 05.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu

2. poskytovanie lekárenskej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení- vo verejnej lekárni v odbore lekárenstvo; druh zdravotníckeho zariadenia: NZZ- verejná lekáreň "Bionatur" s individuálnou prípravou liekov

3. maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti racionálnej výživy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Pisárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mesačná ul. 5657/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 03.02.1952, Deň vzniku funkcie: 05.07.2007

Meno a priezvisko: PharmDr. Lucia Vašíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šípková 1133/1, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23 , Dátum narodenia: 07.11.1976, Deň vzniku funkcie: 05.07.2007

Meno a priezvisko: MUDr. Matúš Pisár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná ul. 5065/4, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 21.08.1983, Deň vzniku funkcie: 05.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Pisárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mesačná ul. 5657/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 03.02.1952

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: PharmDr. Lucia Vašíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šípková 1133/1, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23 , Dátum narodenia: 07.11.1976

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Matúš Pisár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná ul. 5065/4, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 21.08.1983

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1