Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008465

OBCHODNÉ MENO: BOHÁKOVÁ SILVIA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30838/N

SÍDLO:  Názov obce: Keť 357, PSČ: 935 64 

IČO: 46 531 769

DEŇ ZÁPISU: 04.02.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prenájom hnuteľných vecí

3. poľnohospodárska výroba

4. vnútroštátna cestná nákladná doprava

5. medzinárodná cestná nákladná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ferdinand Bohák, Bydlisko: Názov obce: Keť 357, PSČ: 935 64 , Dátum narodenia: 25.12.1960, Deň vzniku funkcie: 23.06.2017

Meno a priezvisko: Silvia Bernáth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keť 412, Názov obce: Keť, PSČ: 935 64 , Dátum narodenia: 06.02.1985, Deň vzniku funkcie: 23.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť samostatne osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ferdinand Bohák, Bydlisko: Názov obce: Keť 357, PSČ: 935 64 , Dátum narodenia: 25.12.1960

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Szandra Bohák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keť 136, Názov obce: Keť, PSČ: 935 64 , Dátum narodenia: 17.07.1992

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Silvia Bernáth, Bydlisko: Názov obce: Keť 412, PSČ: 935 64 , Dátum narodenia: 06.02.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1