Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008469

OBCHODNÉ MENO: CESTY A STAVBY s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29179/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hydinárska 33/18, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 46 203 036

DEŇ ZÁPISU: 31.05.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

3. čistiace a upratovacie služby

4. asfaltérske práce

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. prípravné práce k realizácii stavby

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

10. úprava trávnikov a okrasných drevín

11. vnútroštátna nákladná cestná doprava

12. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

13. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

14. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Rudňanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hydinárska 33/18, Názov obce: Nitra - Párovské Háje, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 06.08.1979, Deň vzniku funkcie: 31.05.2011

Meno a priezvisko: Petronela Rudňanská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hydinárska 33/18, Názov obce: Nitra - Párovské Háje, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 18.12.1979, Deň vzniku funkcie: 31.05.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí v obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Rudňanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hydinárska 33/18, Názov obce: Nitra - Párovské Háje, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 06.08.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Petronela Rudňanská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hydinárska 33/18, Názov obce: Nitra - Párovské Háje, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 18.12.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1