Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008463

OBCHODNÉ MENO: Best Step s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27997/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovská 34/6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 05 

IČO: 45 954 551

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie

6. kuriérske služby

7. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

8. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

9. počítačové služby

10. prenájom hnuteľných vecí

11. administratívne služby

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. vedenie účtovníctva

14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

16. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

17. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

18. čistiace a upratovacie služby

19. reklamné a marketingové služby

20. prieskum trhu a verejnej mienky

21. fotografické služby

22. ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

23. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

24. služby požičovní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Adrianna Bíró, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovská 34/6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 05 , Dátum narodenia: 23.10.1968, Deň vzniku funkcie: 01.06.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Adrianna Bíró, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovská 34/6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 05 , Dátum narodenia: 23.10.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1