Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008459

OBCHODNÉ MENO: ARDAMONT s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54810/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hasičská ulica 1284/5, Názov obce: Mojmírovce, PSČ: 951 15 

IČO: 53 893 778

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

2. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

8. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Sťahovacie služby

13. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dávid Árvay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hasičská ulica 1284/5, Názov obce: Mojmírovce, PSČ: 951 15 , Dátum narodenia: 02.06.1996, Deň vzniku funkcie: 30.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne v plnom rozsahu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dávid Árvay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hasičská ulica 1284/5, Názov obce: Mojmírovce, PSČ: 951 15 , Dátum narodenia: 02.06.1996

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1