Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008455

OBCHODNÉ MENO: ALMI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45976/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letomostie 4338/13, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

IČO: 51 768 208

DEŇ ZÁPISU: 22.06.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Finančný lízing

2. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Administratívne služby

7. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

11. Vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore: - poistenia alebo zaistenia, - poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

12. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore: prijímania vkladov

13. Vykonávanie finančného poradenstva ako podriadený finančný agent v sektore: - Starobného dôchodkového sporenia

14. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Stanislav Šufliarský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letomostie 4338/13, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 30.12.1956, Deň vzniku funkcie: 22.06.2018

Meno a priezvisko: Beáta Šufliarská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letomostie 4338/13, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 15.10.1982, Deň vzniku funkcie: 22.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stanislav Šufliarský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letomostie 4338/13, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 30.12.1956

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Beáta Šufliarská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letomostie 4338/13, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 15.10.1982

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1