Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008457

OBCHODNÉ MENO: Animal delivery s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37409/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý Báb 523, Názov obce: Báb, PSČ: 951 34 

IČO: 45 598 576

DEŇ ZÁPISU: 04.06.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. administratívne práce

4. chov vybraných druhov zvierat

5. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. reklamné a marketingové služby

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marcela Caková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý Báb 523, Názov obce: Báb, PSČ: 951 34 , Dátum narodenia: 04.03.1989, Deň vzniku funkcie: 24.03.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marcela Caková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý Báb 523, Názov obce: Báb, PSČ: 951 34 , Dátum narodenia: 04.03.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1