Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008452

OBCHODNÉ MENO: Agromont Nitra, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13129/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 786/201, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 05 

IČO: 36 546 534

DEŇ ZÁPISU: 20.03.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inžinierska činnosť

2. montáž technológií pre živočíšnu výrobu

3. oprava a údržba mechanických zariadení v živočíšnej výrobe

4. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov

5. opravy chladiarenských zariadení

6. návrhy zostáv technologických liniek pre živočíšnu výrobu

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností

9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

10. prenájom strojov a zariadení

11. prípravné práce k realizácii stavieb

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - strojnotechnologická časť

15. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve

16. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

17. výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Alexander Haulik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná 82, Názov obce: Nitra, Dátum narodenia: 21.12.1953, Deň vzniku funkcie: 20.03.2002

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Haulik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Šulgana 349/4, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 05 , Dátum narodenia: 30.10.1981, Deň vzniku funkcie: 09.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Alexander Haulik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná 82, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 21.12.1953

Výška vkladu:  771 441,000000 EUR, Rozsah splatenia:  771 441,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Haulik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Šulgana 349/4, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 30.10.1981

Výška vkladu:  105 197,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  105 197,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   876 638,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   876 638,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Obchodné meno/názov: AGROMONT Nitra - Stavby, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná 7, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , IČO 47 357 398

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou dňa 26.11.2001 (not. záp. č. NZ 374/01, N 373/01) a dodatkom č. 1 zo dňa 30.1.2002 (not. záp. č. NZ 33/02, N 373/01) podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Základné imanie ku dňu 20.3.2002 splatené vo výške 200 000,- Sk.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 10.12.2015 o zlúčení spoločnosti Agromont Nitra, spol. s r.o. so sídlom Južná 7, 949 11 Nitra, IČO: 36 546 534 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13129/N so spoločnosťou AGROMONT Nitra – Stavby, spol. s r.o. so sídlom Južná 7, 949 11 Nitra, IČO: 47 357 398. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 14.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 1328/2015, Nz 56110/2015, NCRls 57058/2015 sa obchodná spoločnosť Agromont Nitra, spol. s r.o. so sídlom Južná 7, 949 11 Nitra, IČO: 36 546 534 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13129/N stáva právnym nástupcom vyššie uvedenej zanikajúcej spoločnosti, zrušenej bez likvidácie a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti dňom 31.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1