Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008453

OBCHODNÉ MENO: AJ TRADE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1203/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turecká 1, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 

IČO: 34 119 183

DEŇ ZÁPISU: 30.03.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - píliarska a drevárska výroba, vrátane impregnácie a spracovania dreva

2. - výroba drevených obalov a paliet

3. - výroba obalov z plastov a papiera

4. - montáž ÚK, vodovodných a kanalizačných rozvodov

5. - obchodná činnosť-maloobchod a veľkoobchod-v rozsahu voľnej živnosti

6. - sprostredkovanie obchodu

7. - maloobchod s ojazdenými motorovými vozidlami-autobazár

8. - nájom, prenájom a leasing motorových vozidiel

9. - realitná agentúra-nákup, predaj, prenájom nehnuteľností a sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností

10. - reklamná činnosť

11. - výroba cestovín, extrudovaných výrobkov

12. - pestovanie okrasných rastlín a drevín, zeleniny a ovocia

13. - prepravná činnosť-cestná nákladná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Asztalos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárňanská 829/40, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 , Dátum narodenia: 21.07.1982, Deň vzniku funkcie: 10.01.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Asztalos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárňanská 829/40, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 , Dátum narodenia: 21.07.1982

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.1994 v súlade s ustanovením § 56 - 75, § 105 a násl. Obch.zák.č.513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 3378

2. Dodatok č. 1 zo dňa 1.7.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.

3. Rozhodnutie spoločníkov o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 10.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1