Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008461

OBCHODNÉ MENO: BABITS SLOVAKIA spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 731/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámoryho 9, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 34 110 259

DEŇ ZÁPISU: 02.11.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť /veľko a maloobchod/ s komoditami v rozsahu voľnej živnosti

2. - sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov

3. - prenájom nehnuteľností-nebytových priestorov

4. - prenájom motorových vozidiel

5. - prenájom priemyselného tovaru

6. - podnikateľské poradenstvo

7. - reklamná činnosť

8. - vydavateľská činnosť

9. administratívne služby

10. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ágota Török, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámoryho 9, Názov obce: Komárno, Dátum narodenia: 06.06.1957

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná a podpisuje za ňu konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ágota Török, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámoryho 9, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 06.06.1957

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 24 ods. 1, §§ 56 - 75, § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení ďaľších zmien a doplnkov, dňa 5.8.1994. Stary spis: S.r.o. 2042

2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 24.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1