Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R008451

OBCHODNÉ MENO: A L I S, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19235/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kráľa 399/42, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 

IČO: 36 721 824

DEŇ ZÁPISU: 06.01.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

4. vedenie účtovníctva

5. kancelárske a administratívne služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

7. reklamná a propagčná činnsoť

8. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

9. organizovanie spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav

10. automatizované spracovanie dát

11. penájom motorových vozidiel

12. prenájom spotrebného tovaru a priemyselného tovaru

13. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Prípravné práce k realizácií stavby

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

18. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. Prenájom hnuteľných vecí

20. Skladovanie

21. Kuriérske služby

22. Čistiace a upratovacie služby

23. Sťahovacie služby

24. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Adriana Matejíčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kráľa 399/42, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 08.04.1969, Deň vzniku funkcie: 06.01.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnémmu menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Adriana Matejíčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kráľa 399/42, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 08.04.1969

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1