Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008720

OBCHODNÉ MENO: AGRO družstvo Lipany

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 10089/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 26, Názov obce: Lipany, PSČ: 082 71 

IČO: 36 471 437

DEŇ ZÁPISU: 20.02.2001

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. zámočníctvo - výroba kovov a kovových výrobkov

5. výroba ostatných motorových dopravných prostriedkov

6. opravy motorových vozidiel

7. vnútroštátna nákladná cestná doprava

8. výroba a opravy poľnohospodárskych strojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Výbošťok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šarišská 1015, Názov obce: Veľký Šariš, PSČ: 082 21 , Dátum narodenia: 05.07.1952, Deň vzniku funkcie: 25.04.2013

Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Viktória Oboňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šarišská 947, Názov obce: Veľký Šariš, PSČ: 082 21 , Dátum narodenia: 08.05.1977, Deň vzniku funkcie: 03.08.2018

Spôsob konania v mene družstva: Štatutárnym orgánom je predseda družstva a jeden podpredseda družstva. Za družstvo koná a podpisuje predseda družstva aj podpredseda družstva samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 800,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   300,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo bolo založené rozhodnutím ustanovujúcej členskej schôdze dňa 5.2.2001, priebeh ktorej bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 47/01, Nz 37/01 zo dňa 5.2.2001, spísanou JUDr. Vladimírom Čuchtom, notárom v Prešove, podľa zák. č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1