Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008755

OBCHODNÉ MENO: Tatralam Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41631/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 57, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 

IČO: 52 582 728

DEŇ ZÁPISU: 17.08.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Administratívne služby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Vedenie účtovníctva

14. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Sťahovacie služby

17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

18. Kuriérske služby

19. Dizajnérske činnosti

20. Fotografické služby

21. Služby požičovní

22. Informačná činnosť

23. Čistiace a upratovacie služby

24. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

25. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

26. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

27. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

28. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

29. Chov vybraných druhov zvierat

30. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

31. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

32. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

33. Poskytovanie služieb v rybárstve

34. Výroba potravinárskych výrobkov

35. Výroba kŕmnych zmesí

36. Výroba nápojov

37. Spracovanie kože

38. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

39. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

40. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

41. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

42. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

43. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MVDr. Gregor Kuffa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 53, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 06.09.1993, Deň vzniku funkcie: 05.11.2019

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Kuffová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 57, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 , Dátum narodenia: 30.09.1993, Deň vzniku funkcie: 05.11.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MVDr. Gregor Kuffa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 53, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 06.09.1993

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Kuffová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 57, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1