Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008754

OBCHODNÉ MENO: SAVIER s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41140/P

SÍDLO:  Názov obce: Šindliar 182, PSČ: 082 36 

IČO: 53 353 838

DEŇ ZÁPISU: 21.10.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Administratívne služby

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Vedenie účtovníctva

10. Správa registratúrnych záznamov bez dokumentárnej hodnoty

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viera Sedláková, Bydlisko: Názov obce: Šindliar 182, PSČ: 082 36 , Dátum narodenia: 17.12.1966, Deň vzniku funkcie: 21.10.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viera Sedláková, Bydlisko: Názov obce: Šindliar 182, PSČ: 082 36 , Dátum narodenia: 17.12.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1