Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008747

OBCHODNÉ MENO: PGT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13901/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petrovianska 38/A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 36 483 516

DEŇ ZÁPISU: 29.01.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. - obchodná činnosť: motorové vozidlá, motocykle, náhradné diely motorových vozidiel a autopríslušenstvo

3. - výroba a oprava cestných motorových vozidiel

4. - oprava karosérií

5. - požičiavanie a prenájom motorových vozidiel

6. - prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

7. - reklamná činnosť

8. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

9. - školiaca činnosť

10. - odťahová služba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kalman, Bydlisko: Názov obce: Vechec 74, PSČ: 094 12 , Dátum narodenia: 06.02.1961, Deň vzniku funkcie: 10.11.2004

Meno a priezvisko: Ing. Františka Štefanková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 230/5, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 12.08.1968, Deň vzniku funkcie: 04.01.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kalman, Bydlisko: Názov obce: Vechec 74, PSČ: 094 12 , Dátum narodenia: 06.02.1961

Výška vkladu:  149 373,000000 EUR, Rozsah splatenia:  149 373,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Františka Štefanková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 230/5, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 12.08.1968

Výška vkladu: 49 791,000000 EUR, Rozsah splatenia: 49 791,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   199 164,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   199 164,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.1.2003 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1